توسط
منتشر شده

نحوه کاشت صحیح نهال در نهالستان

نهالستان جلیلی /جهت احداث باغ و داشتن باغ زیبا و اقتصادی دانستن نحوه صحیح نهال یکی از ابتدایی ترین و مهمترین مسائل میباشد که در زیر به چند نمونه اشاره کوتاه میکنیم نحوه کاشت صحیح نهال در نهالستان [...]

0 ادامه مطلب
توسط
منتشر شده

نهالستان

انواع نهالستان: نهالستان ها را با توجه به عوامل مختلفی تقسیم بندی می کنند: الف- امکانات آبیاری نهالستان ها از این نظر به دو گروه خشک و مرطوب تقسیم بندی می شوند: 1- نهالستان های خشک (دیم) نهالستان [...]

0 ادامه مطلب