توسط
منتشر شده

نهال کبوده

نهال کبوده یا سپیدار: نهالستان درخت کبوده اغلب در مناطق خشک و نیمه خشک در حاشیه رودها و مسیرهای آبیاری کاشته می شود و در مناطق سردسیری و معتدله هم کاشت آن ها رایج است. سپیدار به نام های مختلفی [...]

توسط
منتشر شده

نهال صنوبر (نهالستان جلیلی)

نهال صنوبر: نهال صنوبر گونه ای پهن برگ و نور پسند و خزان کننده است . گلها معمولا قبل از برگ در اوائل بها ظاهر میشود. گونه های صنوبر دو پایه هستند یعنی گل های نر و ماده آنها هر یک بر روی درختان [...]