توسط
منتشر شده

نهال بیدمشک (نهالستان جلیلی)

نهال بیدمشک نهال بیدمشک درخت یا درختچه ای زینتی از تیره بید است که دارای گل‌ های زرد کمرنگ دم گربه ای میباشد. ارتفاع این درخت به ۹ متر نیز میرسد. بنابراین اندازه آن از بید معمولی کوچک تر ولی [...]

نهال نارون (نهالستان جلیلی)

نهال نارون نهالستان/ نهال نارون نهال نارون گیاهی است از خانواده ulmaceae که بومی جنوب اروپا میباشد و گسترش این گیاه تا آسیای کوچک و ایران نیز ادامه یافته است. این نهال بطور معمول تا ارتفاع 30 متر [...]

توسط
منتشر شده

نهال اقاقیا (نهالستان جلیلی)

نهال اقاقیا: نهال اقاقیا درختى است با گل‌هاى بسیار زیبا از خانواده Fabaceae  که برگ‌هاى آن در بهار بسیار زیبا به رنگ ‌سبز جالبى بیرون مى‌آید نهال اقاقیا بومى امریکاى شمالى است اما در تمام نواحى [...]

توسط
منتشر شده

نهال فندق (نهالستان جلیلی)

نهال فندق: نهال فندق دارای دو نوع گل نر و ماده‌ است که به صورت سنبله آویخته در پاییز ظاهر می‌شود. ارقام فندق: رقم بارسلونا، رقم باتلر، رقم انیس رقم ایستاریکی ، رقم نور تامتون ، رقم آنا، رقم سلف [...]

توسط
منتشر شده

نهال بید قرمز (نهالستان جلیلی)

وضعیت رشد درخت بید قرمز: رشد این نهال بستگی به شرایط دارد. درخت بید قرمز میتواند از 3 تا 9 متر رشد کند و ارتفاع داشته باشد. شاخ و برگ های متعددی درخت از تنه اصلی می رویند. عرض این درخت معمولا [...]

توسط
منتشر شده

نهال صنوبر (نهالستان جلیلی)

نهال صنوبر: نهال صنوبر گونه ای پهن برگ و نور پسند و خزان کننده است . گلها معمولا قبل از برگ در اوائل بها ظاهر میشود. گونه های صنوبر دو پایه هستند یعنی گل های نر و ماده آنها هر یک بر روی درختان [...]

توسط
منتشر شده

نهال آلبالو (نهالستان جلیلی)

 آلبالو: آلبالو میوه درشت و دم کوتاه دارد و نسبت به ارقام دیگر زمان گلدهی دیرتری دارد. ارتفاع آن تا 8 متر هم میرسد. میوه ی درخت بعد از رسیدن، می ریزد. به دلیل مقاومت بالای درخت، میتوان در اغلب [...]

توسط
منتشر شده

نهال گیلاس

نهال گیلاس: میوه گيلاس بومى نواحى بين درياى خزر و درياى سياه مىباشد و به احتمال بسیار زياد بذر آن در زمان‌هاى بسيار قديم، توسط پرندگان به نقاط مختلف آسيا و اروپا برده شده است. گياه‌ شناسى: گيلاس [...]

توسط
منتشر شده

نهال پرتقال

نهال پرتقال: میوه پرتقال بومی جنوب شرقی آسیا میباشد. این نهال از خانواده ی مرکبات است. ارتفاع این درخت همیشه سبز به 10 متر نیز میرسد. برگ هایش سبزرنگ و چرمی، و گل های سفیدی دارد. از زمان میوه دهی [...]

1 2
صفحه 1 از 2