روش نگهداری از نهال

توسط
در مقالات

اگر به دنبال خرید نهال در کرج می باشید با نهالستان جلیلی در تماس باشید.

چه روشهایی برای رشد خوب و بی وقفه نهال لازم است؟

1- اجازه ی رشد هيچ گياهي را در آبچكان نهال نبايد داد چرا كه آن گياه شريك غذاي آماده ي نهال ميگردد و علاوه بر آن تعدادي از گياهان مذكور سمومي از ريشه آن منتشر ميگردد كه مانع رشد نهال مي گردد و يا بعضي از آنان ميزبان انواع آفتها بوده و غير مستقيم پلي براي از بين بردن نهال هدف ميگردند، خواه آن گياه علف هرز باشد و يا سبزي يا كدو وغیره…

2- در زمستان زمين داراي نهال نبايد غرق آب گردد در صورت آب گرفتگي بايد به هر صورت ممكن نسبت به تخليه آبهاي سطحي و يا كم كردن آبهاي زير زميني كه كمتر از 1/5 متر از سطح زمين فاصله داشته باشد نسبت به تخليه آن اقدام و ريشه نهال را از خفگي نجات دهيد.

3- سم پاشي کردن :

1-3 سم پاشي عمومي: از هفته اول اسفند حداكثر تا آخر اسفند از روغن وولك 15/1000 براي مركبات (غير نارنگي) و براي نارنگي 20/1000 به صورت مهپاش اقدام ميشود اگر نهال سابقه آلودگي نسبت به كنه و حشره داشته باشد مي توان حسب مورد از كنه كش (هگزي تيازوكس) و يا ( انويدور) و حشره كش همراه روغن استفاده كرد. مرحله ی دوم سم پاشي معمولا تيرماه است كه در آن صورت بايد از كنه كش و حشره كش و قارچ كش همراه صابون محلول به هنگام صبح زود يا غروب آفتاب به صورت مهپاش استفاده كرد. مرحله سوم ، اواخر شهريور در صورتي كه نهال الودگي به كنه نداشته باشد از قارچ كش( اكسي كلرر مس) 2/1000 یا 5/1000 سم پاشي ميگردد.

2-3 سم پاشي اختصاصي: براي نهال هاي تا سن  ٥ سال از هفته اول تيرماه كه معمولا دماي هوا بالاتر از ١٨ درجه سانتي ميگردد, به محض مشاهده اولين خسارت پروانه مينوز به جوانه هاي تازه نهال بايد مبارزه عليه آن را شروع و تا آخر شهريور ماه هفته اي يك بار به شرح ذيل ادامه داد:

سموم اختصاصي براي مبارزه عبارت اند از ابامكتين  و يا كنفيدور همراه با تقويتي مناسب مثلا سبيست (2/1000) و يا سولفات آمونيوم و يا اوره 4/1000 استفاده ميگردد. البته بهتر است از تقويتي به صورت يك هفته در ميان به همراه سم پاشي استفاده مي شود نكته مهم اينكه ميتوان علاوه بر استفاده از تقويتي به شكل مذكور از محلول كود اوره 4/1000 به صورت پاشش زير نهال حد اقل هفته اي يك بار استفاده نمود.

تبصره؛ براي كود دهي به شكل مذكور و يا سم پاشي حتما بايد گياه سيراب باشد در غير اينصورت حداكثر تا ٢٤ ساعت بعد از سمپاشي سيرآب شود.

خرید نهال در کرج :

برای خرید نهال در کرج با نهالستان جلیلی در تماس باشید.

این پست توصیه می شود

نظرات