نهال بید قرمز (نهالستان جلیلی)

توسط
در نهالستان

وضعیت رشد درخت بید قرمز:

رشد این نهال بستگی به شرایط دارد. درخت بید قرمز میتواند از 3 تا 9 متر رشد کند و ارتفاع داشته باشد. شاخ و برگ های متعددی درخت از تنه اصلی می رویند. عرض این درخت معمولا همزمان با رشد ارتفاع درخت، پهن تر میشود و میتواند بین 3 تا 13 متر باشد.

ریشه های اصلی این درخت همیشه به دنبال منبع آب هستند و ممکن است به لوله های دفن شده در زمین نیز آسیب برسانند. ریشه ای این درخت ممکن است آنقدر بلند شوند که پیاده روهای نزدیک درخت را نیز در بر بگیرند.

این نهال در انواع مختلف خاک رشد میکند. میتوانید درخت بید قرمز را در خاک سنگین، رس یا لوم بکارید. این درخت میتواند PH بالای خاک را تحمل کند و در خاک های نیمه اسیدی و قلیایی نیز رشد کند.

بهترین مکان برای این درخت، مناطقی است که دارای خاک های مرطوب هستند و در طول سال مرطوب می مانند.

این درخت نیازمند به نور کامل خورشید در طول روز است.

میوه این درخت به شکل کپسول میباشد.

گل های بید قرمز کوچک بوده و بین 1.5 تا 4.5 سانتیمتر است.

اگر درخت بید قرمز در شرایط خشکی زیاد قرار بگیرد، ضعیف میشود و برگ های آن ریزش پیدا میکنند.

برای مشاهده فیلم بید قرمز طلای سرخ محلات می توانید از این لینک استفاده نمایید.

تکثیر نهال بید قرمز:

نهال بید قرمز در زیستگاه بومی خود از بذرهایی که با باد پخش می شوند، تکثیر میشود. خودتان نیز میتوانید بذر درخت را پخش کنید، بذرها پس از به ثمر رسیدن میوه درختان قابل کاشت هستند. زمانی که میوه درختان بالغ شوند، میتوانید کپسول های را باز کنید و دانه ها را بیرون بیاورید و در باد رها کنید.

به طور متوسط عمر این درختان از زمان کاشت بین 40 تا 60 سال است.

این پست توصیه می شود

نظرات