کاشت نهال خرمالو

توسط
در نهالستان

گیاهشناسی نهال خرمالو:

خرمالو دارای ارتفاع ۴-۵ متر میباشد. برگ های آن پهن تخم مرغی کشیده و دارای سطح براق و صاف اند. سطح پایین برگ ها کرکدار است. خرمالو از درختان همیشه سبز و یا خزان پذیر میباشد و برگ های آن در پاییز تغییر رنگ داده و جلب توجه میکنند. ارقام تجاری خرمالو دو پایه هستند اما برخی از آنها در روی یک درخت گل های نر و دو جنسی دارند. گل های دو جنسی حد واسط گل های نر و گل های ماده بوده اما بیشتر شبیه گل های نر میباشند و روی پایه های نر بوجود می آیند. جوانه های بارور در جانب شاخه های یکساله حاصل میشوند و توسط ۳ عدد فلس پوشش داده میشوند اما جوانه های انتهایی فاقد فلس میباشند. گل های ماده بصورت منفرد و گل های نر در گروه های ۳ تایی بر روی گل آذین گرزن در جانب شاخه های یکساله حاصل میشوند. در ضمن برخی از ارقام خرمالو بکربار بوده و میوه های کوچکتری تولید میکنند. اندام های گل در خرمالو معمولا ۴ یا مضربی از عدد ۴ می باشند و جام گل در گل های ماده سفید متمایل به کرم است. در گل های نر جام گل صورتی رنگ میباشد. میوه های گرده افشانی شده ۸ عدد بذر قهوه ای رنگ تولید میکنند.

در زمان كاشت نهال خرمالو نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:

۱- زمان كاشت نهال خرمالوی پیوندی حدودا ۱۵ اسفند ماه میباشد.

۲- نهال پیوندی در موقع كاشت حتماً تا همان محلی كه در خزانه زیر خاك بوده در محل كاشت در زیر خاك قرار بگیرد.

۳- در زمان كاشت، از دادن هرگونه كود حیوانی و كودهای شیمیایی خودداری بشود و عمل تقویت را از سال دوم باید شروع كرد.

۴- پس از كاشت، عمل آبیاری یك نوبت انجام شود و تا نهال خرمالو جوانه نزده است، آبیاری دوم صورت نگیرد.

۵- از سال دوم عمل هرس فرم دهی باید طی دو تا سه سال انجام گیرد.

برداشت:

میوه خرمالو زمانی كه قرمز شد، هنوز نرسیده و میوه نارس آن حاوی مقدار زیادی تانن بوده و بهتر است كه میوه روی درخت بماند تا عمل رسیدن اتفاق بیفتد ولی چنانچه شرایط مساعد نباشد و سرما و یخبندان در فصل پاییز زودتر شروع شود میوه را نیمه نارس برداشت میکنیم و عمل رسیدن میوه در انبار صورت می گیرد.

آفات نهال خرمالو:

مگس سفید و تریپس ها میتوانند به پوست میوه خرمالو صدمه زده و موجب بدرنگ شدن میوه خرمالو بشوند. حیوانات موذی مانند موش هم می تواند به ریشه درخت خرمالو صدمه وارد آورند. زود گلدهی ، ریزش محصول و ترک خوردن میوه در اطراف کاسبرگ و آفتاب سوختگی میوه از امراض درخت خرمالو میباشد. ریزش میوه پدیده ای طبیعی در درختان میوه و خرمالو است و در عین حال تغذیه گیاه خرمالو با کودهای پوسیده حیوانی به مقدار کافی میتواند از ریزش میوه به نحو موثری جلوگیری نماید.

این پست توصیه می شود

نظرات