گیاه برگ انجیری

توسط
در نهالستان

 رطوبت مناسب برای گیاه برگ انجیری:

نهالستان جلیلی

برگ انجیری همانگونه که گفتیم به محیط مرطوبی نیاز دارد.

برای تامین رطوبت این گیاه، بهترین روش این میباشد که شما زیر گلدانی را از سنگ ریزه پر بکنید و سپس آن را پر از آب بکنید.

بطوری که آب با گلدان تماس نداشته باشد. همچنین در روزهای گرم، برگها نیاز به غبار پاشی دارند که حتما باید انجام بشود .

برای غبار پاشی ترجیحا از آب تصفیه شده و یا آب جوشیده‌ ی سرد شده استفاده بکنید تا نوک برگ ها دچار سوختگی نشوند.

در تابستان هفته ای دو تا سه بار و در زمستان هر هفته یک بار نیاز به غبار پاشی دارند.

دمای مناسب برای گیاه برگ انجیری:

این گیاه به محیطی گرم و مرطوب نیاز دارد.

نسبت به تغییرات دمایی مقاوم میباشد.

کمترین دمایی که گیاه میتواند تحمل کند، ۱۰ درجه و بیشترین دمای قابل تحمل این گیاه ۳۰ درجه است.

ولی دمایی بین ۱۸ تا ۲۷ درجه نیز برای این گیاه ایده آل میباشد.

خاک مناسب برای گیاه برگ انجیری:

گیاه برگ انجیری خاک سبک را دوست دارد.

شما میتوانید از خاک های آماده ، خاک کمپوست یا ترکیبی از خاک برگ و خاک یاغچه برای گلدان این گیاه استفاده بکنید.

اگر خاک ضعیف و فقیر باشد، برگ های این گیاه کوچک شده و شکافهای خود را از دست می دهند.

تغذیه مناسب برای گیاه برگ انجیری:

این گیاه نیاز چندانی به کود دهی ندارد.

اگر میخواهید گیاهتان دارای برگ های بزرگ بشود، ماهی یکبار کوددهی برای این گیاه توصیه میشود.

چون کود دهی بیش از اندازه برای این گیاه مضر می باشد.

کود مورد نیاز این گیاه را میتوان به میزان ۲ گرم در لیتربا کود کریستالون سبز از فروردین تا آبان ماه مصرف کرد.

این پست توصیه می شود

نظرات