گیاه سرخس

توسط
در نهالستان

روش نگهداری گیاه سرخس:

نهالستان/

سرخس ها گروهی از گیاهان نهان زاد آوندی میباشند که بسیار زیبا و انواع گوناگونی دارند . این گیاه طرفداران بسیار زیادی دارد و در اکثر خانه ها یافت می شود . زمانی که یک گیاه را درون خانه نگهداری می کنید ، راحت تر به نیازهای مراقبتی آن پی میبرید.

گیاه سرخس

گیاه سرخس نیز از جمله گیاهانی است که در داخل منزل نگهداری می شود و در اقلیم های شرجی دوام بهتری دارد .

انواع گیاه سرخس:

پرسیاوشان معمولی:

این نوع سرخس که دارای دمبرگ دراز بی کرک و براق با پهنکی از تقسیمات کوچک میباشد در مناطق مرطوب ، در کنار جویبارها و حلقه چاههای آب رشد میکند.

پرسیاوشان پا سیاه:

این نوع سرخس دم برگ براق سیاهی دارد و قسمت انتهایی برگ آن دارای تقسیمات باریک و فراوان میباشد .

سرخس مار زبان:

این نوع سرخس دارای دو نوع برگ عقیم و بارور است . برگ عقیم بیضی شکل دارای کناره های کامل میباشد و هاگدان ندارد اما برگ باور دارای دو ردیف اسپورانژ ، باریک و لوله ای شکل میباشد.

سرخس بسپایک:

این نوع سرخس که همیشه سبز میباشد و برگهای پایا یا چند ساله ای دارد دارای حلقه مکانیکی اسپورانز ناقص میباشد و رگبرگهای فرعی برگ ها که مرکز به لبه یا کناره آن نمی رسند.

زنگی دارو:

ساقه زیرزمینی این سرخس از باقی مانده پوسیده برگ های قبلی پوشیده شده میباشد و حلقه مکانیکی اسپورانژ آن ناقص می باشد.

سرخس بلوطی:

این نوع سرخس دارای ساقه ای خزنده و بدون گل میباشد که به طور افقی در زیر سطح زمین رشد می کند . برگ ساقه های سبز رنگی به شکل عمودی از این ساقه رشد می کنند. تولید مثل گیاه سرخس بلوطی از طریق هاگ های ریز در زیر برگ ساقه ها می باشد.

برای خرید گیاه سرخس با نهالستان جلیلی در کرج در تماس باشید.

نهالستان جلیلی در کرج

09122684085

این پست توصیه می شود

نظرات