گیاه پاپیتال

توسط
در نهالستان

نور مناسب پاپیتال:

این گیاه در اصل مناسب فضای باز میباشد و بهترین رشد را زمانی دارد که چند ساعت نور مستقیم آفتاب را دریافت کند. بویژه اگر از نوع ابلق باشد به نور بیشتری نسبت به انواع سبز احتیاج دارد و درغیر این صورت حالت ابلق خودش را از دست میدهد و به رنگ سبز درمیاید. میشود از این گیاه در محیط اتاق هم نگهداری کرد به شرطی که پنجره ی نورگیر داشته باشد و چند ساعت نور مستقیم دریافت کند ولی اگه چنین شرایطی برایش فراهم نشود گیاه رشد نمیکند و دچار ریزش برگ میشود.

آبیاری پاپیتال:

پاپیتال اگه در باغچه کاشته بشود، گیاهان مسن تاحدودی نسبت به خشکی مقاوم هستند اما اگه گیاه جوان است و یا در گلدان کاشته شده، خاک تاحدودی مرطوب را میپسندد و بهتر است خشکی نکشد تا برگ ها شاداب باقی بمانند. درصورتی که زیاد خشکی بکشد برگ ها شفافیت خودشان را از دست میدهند و دچار سوختگی میشوند. آبیاری بیش از حد باعث میشه که گیاه دچار بیماری های قارچی بشود و لک های قهوه ای رو برگ ها ایجاد بشود. بهترین زمان آبیاری بعد از خشک شدن سطح خاک است.

عشقه گیاهی رطوبت دوست است و در آب و هوای مرطوب رشد بهتری دارد. به همین منظور در روزهای گرم اما زمانیکه آفتاب شدید نیست برگ هایش را با آب اسپری بکنید. اگه در گلدان کاشته شده از زیرگلدونی آب و سنگریزه استفاده کنید به طوریکه گلدون روی سنگ قرار بگیرد و کفش با آب در ارتباط نباشد.

دمای مناسب پاپیتال:

دماهای مختلفی رو میتواند تحمل کند اما بهتر است که دما از صفردرجه کاهش پیدا نکند همچنین در هوای خیلی گرم اگه خشکی بکشه برگ ها دچار سوختگی میشن و در این حالت باید به آبیاریش دقت بشود.اما دمای 25-18درجه بهترین دما برای نگهداری این گیاه است.

خاک مناسب پاپیتال:

نسبت به خاک سختگیر نمیباشد و خاک های مختلفو تحمل میکند اما هرچقدر خاک سبکتر باشد و موادغدایی بیشتری داشته باشه قطعا رشد بهتری هم خواهند داشت. در نتیجه استفاده از کود پوسیده ی دامی یا خاک برگ در بسترش میتونه خیلی مفید باشد. برای سبکتر شدن خاک میتونید به خاک باغچه مقداری شن یا پیت ماس اضافه کنید.

این پست توصیه می شود

نظرات