نهال نارون (نهالستان جلیلی)

نهال نارون نهالستان/ نهال نارون گیاهی است از خانواده ulmaceae که بومی جنوب اروپا میباشد و گسترش این گیاه تا آسیای کوچک و ایران نیز ادامه یافته است. این نهال بطور معمول تا ارتفاع 30 متر و گاها تا [...]

0 ادامه مطلب