کاشت نهال زبان گنجشک

نام های معمول درخت زبان گنجشک: نهالستان جلیلی «درخت ون»، «دردار»، «وند»، «ونو»، «بناو»، «بنو»، «اهر»، «نباوج»، «قوش دیلی»، «تلک وتلکوچی»، «خوش تباخ»، «لسان العصفور»، «لسان العصافیر»و اما بخاطر [...]

توسط
منتشر شده

نهال بادام پوست کاغذی

معرفی کامل نهال بادام کاغذی: خرید نهال در کرج : نهال بادام کاغذی: با تولید بادام های پوست کاغذی، بین مردم بسیار محبوب شد. محصولات درخت بادام کاغذی، بخاطر همین نازکی پوست چوبی از جایگاه خاصی در [...]