زمان مناسب کاشت نهال در گلدان

توسط
در مقالات

زمان مناسب کاشت نهال در گلدان

شاید شما تمایل داشته باشید نهال را در گلدان گلخانه کشت کنید. برای این کار چون شما میتوانید تمامی نیازها و شرایط دمایی گیاه را فراهم کنید نمیتوان زمان پیشنهاد داد و شما میتوانید در هر زمانی آن را بکارید. البته نهال های گلدانی با نهال های باغ و باغچه متفاوت هستند.(مانند بونسای ها و …). اما باید برخی نکات را هم در زمان کاشت این نهال ها در نظر گرفت که در زیر میتوانید بخوانید.

  • در هنگام انتقال نهال نباید درجه حرارت مبدا با مقصد اختلاف بسیار چندانی داشته باشد. در غیر این صورت نهال از بین می رود و کاشت شما با موفقیت همراه نخواهد بود.
  • نیاز است که خاک گلدان مرطوب باشد و رطوبت آن به گونه ای باشد که مانع فروپاشی خاک گلدان در طول مسیر بشود.
  • هنگام انجام عمل کاشت لازم است که ظرف یا گلدان را با احتیاط از نهال یا گل جدا کنیم به شکلی که به گیاه آسیب وارد نشود.
  • برخی گمان می کنند کاشت نهال یا گل با خود گلدان امکان پذیر است. توجه داشته باشید که از کاشت نهال یا گل با گلدان به شدت خودداری کنید.

تا زمانی که شما توانایی فراهم کردن شرایط ایده آل کاشت گیاهان را داشته باشید محدودیت زمانی برای کاشت گل و گیاه وجود ندارد.

نهالستان جلیلی بهترین نهالستان در کرج

این پست توصیه می شود

نظرات