شرایط لازم برای احداث نهالستان

توسط
در مقالات
برای داشتن نهالستان مناسب دانستن نکات زیر دارای اهمیت میباشد.

▪ تأیید مدیریت حفظ نباتات مبنی بر مناسب بودن محل احداث نهالستان از نظر مسائل قرنطینه ای الزامی می باشد. تأیید به مربوط توسط کمیته فنی اخذ می گردد.
▪ نهالستان بایستی در محلی احداث بشود که دارای اقلیمی مناسب برای تولید و تکثیر گیاه موردنظر از لحاظ شرایط آب و هوایی و خاک باشد.
▪ محل احداث نهالستان به منظور رعایت اصول بهداشتی در تولید نهال سالم و پیشگیری از آلودگی نهال باید با رعایت فاصله از باغات درختان میوه مثمر و غیرمثمر حداقل ۲۰۰۰ متر باشد که می بایست به تأیید کمیته فنی نیز برسد.
▪ گرفتن مجوز لازم در مورد محل مناسب برای احداث نهالستان، پس از ارائه مارک مورد نیاز مبنی بر تأمین آب و آزمون و آب و خاک، شرایط آب و هوایی، کادر فنی، گواهی سلامت، از طرف مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال الزامی میباشد.
ضمناً قبل از تأیید نهائی باید مدارک فوق به تأیید کمیته فنی نهال رسیده باشد.

نهال گواهی شده و مرغوب:

نهال گواهی شده و مرغوب نهالی است که از نظر نوع رقم پایه و پیوندک کاملاً مشخص و عاری از هر گونه آفت، بیماری، نماتد و علف های هرز انگل میباشد و از هر نظر مورد تأیید کمیته فنی نظارت بر تهیه و توزیع نهال سازمان جهاد کشاورزی بوده و دارای گواهی سلامت و بهداشت و کنترل کیفیت میباشد.

نهالستان جلیلی در کرج دارای مرغوب ترین نهال های مثمر و غیر مثمر میباشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نهال و نهالستان مرغوب با شماره 09126664349 تماس حاصل فرمایید.

این پست توصیه می شود

نظرات