نهال توت نرک

توسط
در نهالستان

نهال توت نرک:

نهالستان جلیلی در کرج

نهال توت را می توان در بهار یا پائیز کاشت. درنقاط سرد یا یخبندان های زمستانی معمولاً آنرا در بهار می کارند تا نهال ها از آسیب سرمای شدید زمستانی در امان باشند. موثع کاشت در بهار هنگامی میباشد که هنوز جوانه نزده باشند در مناطق معتدل و گرمسیر خطر سرمازدگی ریشه ها در زمستان وجود ندارد و در پائیز میتوان نهال ها را کاشت در ایجاد باغ توت باید نوع درخت، نوع و اندازه و طعم میوه، تعداد نهال ها در واحد سطح، موقعیت جغرافیایی محل کاشت و نوع خاک و PH آنرا مورد توجه قرار داد.
پس از کود دادن و شخم زدن و آماده کردن زمین و مشخص شدن فواصل درخت ها از هم ( معمولاً 3 در3 متر) گودالهای 50 در 50 در 50 سانتی متری حفر و نهالها داخلشان کاشته می شوند.
هرگاه PH خاک اسیدی بود قبل از حفر گودالها و شخم زدن مقداری آهک روی زمین می ریزند تا PH آن خنثی بشود. هنگام کاشت باید دقت کرد تا ریشه ها به طور آزاد داخل گودال جای گیرند. پس از خاک ریزی اطراف آنرا با پا می فشارند تا تماس لازم بین ریشه و خاک صورت گیرد. گودال را پس از کاشت نهال فوری آبیاری شدید می کنند

نهال توت نر،درخت توت نرک، درخت توت،انواع درخت توت،کاشت درخت توت،درخت توت سیاه،نام انواع توت،
درخت توت نر،درخت توت نرک،درخت توت مجنون، زمان قلمه زدن توت،قیمت توت نرک

توت نرک:

این درخت، یک انتخاب مناسب برای ایجاد سایه های متوسط تا بزرگ می باشد. طول آنها به 6 تا 18 متر می رسد و گستردگی عرضی شاخه های آنها تا حدود 14 متر خواهد بود.

پرورش این درخت کار آسانی میباشد زیرا توجه و رسیدگی اندکی نیاز دارند. آنها هم در شرایط کم آبی و هم در بارانهای زیاد مقاوم میباشند ولی اگر در زمان کم آبی، آبیاری گردند سریعتر رشد خواهند کرد. این درخت تا سال دوم نیازی به کود ندارد همچنین این درخت ها نیاز چندانی به حرص نیز ندارند، اما می توانید جهت شکل دادن به شاخه های جوان و یا کوتاه نمودن شاخه هایی که به زمین نزدیک شده اند، آن ها را حرص نمایید. بهترین زمان بزای این کار در زمستان وقتی که برگ های آن ریخته می باشد. اما شاخه های بیمار یا شکسته را هر زمان از سال می توانید قطع بکنید.

این پست توصیه می شود

نظرات